Home » CÔNG TÁC HSSV - BIỂU MẪU - CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH » Gần 200 HSSV chính quy nhập học Cao đẳng Y tế Hải Phòng đợi 1 trong buổi sáng ngày 12.9.2020

Gần 200 HSSV chính quy nhập học Cao đẳng Y tế Hải Phòng đợi 1 trong buổi sáng ngày 12.9.2020

XIN CHÚC MỪNG CÁC EM TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG. SÁNG NÀY NÀY 12.9.2020 Nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh và chào đón HSSV đến học tập và rèn luyện tại trường. Các đợt tuyển sinh tiếp theo xem tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/2020/01/thong-bao-tuyen-sinh-nam-2020/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SÁNG NAY:

Check Also

Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng Xông xáo thực hiện “sứ mệnh”

Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng Xông xáo thực hiện “sứ mệnh”   Là ...