Home » TÀI NGUYÊN » Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

TT15 2019 BLDTBXH-chedobaocaothongke

Check Also

KH59/KH-CĐY – Kế hoạch về việc tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

Nội dung QĐ và các biểu mẫu tải tại đây: Quydinh va cac bieu mau