Home » TÀI NGUYÊN » Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

01-2018TT-BLĐTBXH-chitieuthongke

Check Also

KH59/KH-CĐY – Kế hoạch về việc tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

Nội dung QĐ và các biểu mẫu tải tại đây: Quydinh va cac bieu mau