Home » Đảng Ủy » HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 15/10/2020 nhà trường đã tổ chức thành côngL HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021 Với sự tham gia đông đủ CBVC, GV, NLĐ trong toàn trường Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện năm học 2019 - 2020 và thống nhất biểu quyết phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Ký giao ước thi đua; Biểu quyết thông qua Nghị Quyết. Một số hình ảnh hội nghị:  

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022