Home » TÀI NGUYÊN » THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

Tải mẫu tại đây: DGVC 10.2020

Check Also

Thông báo 63/TB-CĐY Về việc thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021