Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

Tải mẫu tại đây: DGVC 10.2020

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022