Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

Tải mẫu tại đây: DGVC 10.2020

Check Also

LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2020 – 2021 (CĐĐDK10, CĐ DƯỢC K4, YS7A, CĐĐD LTK9, CĐ DƯỢC LT3A)