Home » Đảng Ủy » HỘI NGHỊ: THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025; QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÝ 2020 – 2025

HỘI NGHỊ: THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025; QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÝ 2020 – 2025

DẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG PHỐI HỢP CÙNG ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ: "THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LÊ CHÂN LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÝ 2020 - 2025" VÀO NGÀY 07/11/2020 Một số hình ảnh của hội nghị:

Check Also

Bài Thơ Hay: “Thân yêu tặng các bạn Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trên cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid”