Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » QĐ số 447/QĐ-CĐY: Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế hải Phòng

QĐ số 447/QĐ-CĐY: Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế hải Phòng

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022