Home » Đảng Ủy » UBND TP Hải Phòng Công bố quyết định giao Phụ trách, điều hành hoạt động nhà trường

UBND TP Hải Phòng Công bố quyết định giao Phụ trách, điều hành hoạt động nhà trường

Chiều ngày 06/01/2021 UBND Thành Phố Hải Phòng công bố quyết định Số 19/QĐ-UBND Về việc giao Phụ trách, điều hành hoạt động Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng cho ông Đào Văn Tùng Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2021.

 

The facts might be polished with the intention of making their products looks good, and it could all be just publicity. cialis online That is why the most excellent way to know more regarding a product is actually to read reviews that are unbiased and independent.

Check Also

Chi thị 01: Về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm ký 2020 – 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.