Home » Đảng Ủy » UBND TP Hải Phòng Công bố quyết định giao Phụ trách, điều hành hoạt động nhà trường

UBND TP Hải Phòng Công bố quyết định giao Phụ trách, điều hành hoạt động nhà trường

Chiều ngày 06/01/2021 UBND Thành Phố Hải Phòng công bố quyết định Số 19/QĐ-UBND Về việc giao Phụ trách, điều hành hoạt động Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng cho ông Đào Văn Tùng Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2021.  

The facts might be polished with the intention of making their products looks good, and it could all be just publicity. cialis online That is why the most excellent way to know more regarding a product is actually to read reviews that are unbiased and independent.

Check Also

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Chiều ngày 27/10/2021 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức thành công ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.