Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » KH59/KH-CĐY – Kế hoạch về việc tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

KH59/KH-CĐY – Kế hoạch về việc tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

Nội dung QĐ và các biểu mẫu tải tại đây: Quydinh va cac bieu mau

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022