Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » VB Số 111/CĐY-TCHC V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

VB Số 111/CĐY-TCHC V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...