Home » Đảng Ủy » Hướng dẫn Thi trực tuyến Lê Chân trong trái tim tôi (5 bước)

Hướng dẫn Thi trực tuyến Lê Chân trong trái tim tôi (5 bước)

Bước 0: Truy cập địa chỉ: https://lechantrongtraitimtoi.com/cuoc-thi/le-chan-trong-trai-tim-toi-1?fbclid=IwAR07C8dWdcXLU-CgG2DG3OUECUwZu2FvMYvOyBJjRsUnHZ9Bb6R8-vDTmsg

Bước 1:

Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5:

Check Also

Bài Thơ Hay: “Thân yêu tặng các bạn Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trên cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid”