Home » BIỂU MẪU - VĂN BẢN HƯỚNG DẪN » Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 60/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày có hiệu lực 15/08/2021
Người ký Lê Minh Khái
Trích yếu Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21