Home » CÔNG TÁC HSSV - BIỂU MẪU - CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH » HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Chiều ngày 27/10/2021 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2021 – 2022.
- Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể viên chức, người lao động trong trường. Chương trình làm việc 1/2 ngày bao gồm những phần chính:
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
  • Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 - 2021
  • Báo cáo công tác tài chính năm
  • Tham luận của các đơn vị trong trường theo từng lĩnh vực quản lý
  • Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị gửi về hội nghị ...

Check Also

Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021