Home » HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG » Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021

Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021

Check Also

Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tiếp tục hỗ trợ Phòng Chống dịch COVID-19 tại Huyện Tiên Lãng

Từ ngày 27/11 đến này Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có ...