HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.325
Hôm qua:6.230
Hôm nay:15

Thông báo

Ngành Cao đẳng điều dưỡng

13:49 | 11/11/2022 815

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo              : Điều dưỡng

Mã số                             : 6720301

Trình độ đào tạo          : Cao đẳng

Hình thức đào tạo        : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo      : 36 tháng

 

MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

TH/

Thực tập/

bài tập/

thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung/ đại cương

20

435

157

255

23

MH 1

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH 2

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 3

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 4

Giáo dục quốc phòng và an ninh

4

75

36

35

4

MH 5

Tin học

3

75

15

58

2

MH 6

Tiếng Anh

5

120

42

72

6

II

Các môn học/ mô đun chuyên môn ngành, nghề

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

42

857

433

372

52

MH 7

Xác suất, thống kê y học

2

30

28

0

2

MH 8

Sinh học và Di truyền

2

32

18

12

2

MH 9

Hóa học

2

30

28

0

2

MH 10

Giải phẫu - Sinh lý

4

80

45

30

5

MH 11

Hóa sinh

2

45

15

28

2

MH 12

Lý sinh

1

15

14

0

1

MH 13

Sinh lý bệnh- Miễn dịch

2

40

28

10

2

MH 14

Vi sinh - Ký sinh trùng

2

40

28

10

2

MH 15

Điều dưỡng cơ sở 1

4

90

28

55

7

MH 16

Điều dưỡng cơ sở 2

4

90

28

55

7

MH 17

Dược lý

2

45

15

28

2

MH 18

Tâm lý - Y đức - Tổ chức y tế

2

30

28

0

2

MH 19

Nâng cao sức khỏe và Hành vi con người

1

15

14

0

1

MH 20

Giao tiếp - Giáo dục sức khỏe  

3

60

30

28

2

MH 21

Dinh dưỡng - Tiết chế - Sức khỏe - Môi trường & Vệ sinh

2

30

28

0

2

MH 22

Y học cổ truyền

2

45

15

28

2

MH 23

Dịch tễ và các bệnh Truyền nhiễm

3

95

28

60

7

MH 24

Kỹ thuật điều dưỡng nâng cao

2

45

15

28

2

II.2

Môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề

47

1411

292

1041

78

MH 25

Kiểm soát nhiễm khuẩn

2

45

15

28

2

MH 26

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa - Chăm sóc sức khỏe Tâm thần

8

230

60

160

10

MH 27

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

6

200

30

160

10

MH 28

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

5

158

28

120

10

MH 29

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

5

158

28

120

10

MH 30

Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

3

100

15

80

5

MH 31

Quản lý Điều dưỡng  

2

30

28

0

2

MH 32

Thực hành nghiên cứu khoa học

2

30

28

0

2

MH 33

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

2

60

15

40

5

MH 34

Phục hồi chức năng

2

45

15

28

2

MH 35

Chăm sóc người bệnh cao tuổi

4

85

30

45

10

MH 36

Thực tập tốt nghiệp 

6

270

0

260

10

 

Tổng cộng môn học bắt buộc

109

2703

882

1668

153

II.3

Môn học/mô đun tự chọn (chọn 2 trong 7 môn học sau)

14

210

196

0

14

MH 37

Ngoại ngữ chuyên ngành Y

2

30

28

0

2

MH 38

Điều dưỡng thảm họa

2

30

28

0

2

MH 39

Các chương trình y tế quốc gia

2

30

28

0

2

MH 40

Dược lâm sàng

2

30

28

0

2

MH 41

Chăm sóc sức khỏe Trẻ em nâng cao

2

30

28

0

2

MH 42

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình nâng cao

2

30

28

0

2

MH 43

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa nâng cao

2

30

28

0

2

 

Tổng

123

2913

1078

1668

167

Các bản tin tiếp theo:

Các tin mới

Các tin đọc nhiều