HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.306
Hôm qua:1.340
Hôm nay:6.226

Thông báo

Ngành Trung cấp Y sĩ

14:04 | 11/11/2022 715

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo                     : Y sĩ 

Mã số                                     : 5720101

Trình độ đào tạo                 : Trung cấp

Hình thức đào tạo              : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh         : Học sinh đã tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo               : 24 tháng

 

Mã môn học, mô đun

Tên môn học

Số ĐVHT

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ Thực tập

Kiểm tra

I

Các môn học chung/ đại cương

13

255

92

150

13

MH 1

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 2

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 3

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 4

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3

45

19

23

3

MH 5

Tin học

2

45

15

29

1

MH 6

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

II

Các môn học chuyên môn ngành, nghề

II.1

Môn học cơ sở

20

410

205

173

32

MH 7

Vi sinh – Ký sinh trùng

2

30

28

0

2

MĐ 8

Giải phẫu – Sinh lý

4

75

40

30

5

MĐ 9

Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

5

140

25

98

17

MH 10

Dược lý

2

30

28

0

2

MĐ 11

Y học cổ truyền

3

75

28

45

2

MH 12

Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2

30

28

0

2

MH 13

Quản lý và tổ chức y tế

2

30

28

0

2

II.2

Môn học chuyên môn ngành, nghề

48

1225

389

755

81

MĐ 14

Bệnh học Nội khoa

8

210

58

140

12

MĐ 15

Bệnh học Ngoại khoa

7

180

58

110

12

MĐ 16

Sức khỏe Sinh sản

6

170

28

130

12

MĐ 17

Sức khỏe Trẻ em

7

180

58

110

12

MH 18

Dinh dưỡng – tiết chế

2

30

28

0

2

MĐ 19

Bệnh truyền nhiễm, xã hội

5

125

45

70

10

MH20

Vệ sinh phòng bệnh

2

30

28

0

2

MH 21

Bệnh chuyên khoa

3

45

43

0

2

MH 22

Y tế cộng đồng

2

30

28

0

2

MĐ 23

Phục hồi chức năng

2

45

15

25

5

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

170

10

 

Tổng

81

1890

686

1078

126

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Các tin mới

Các tin đọc nhiều