TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:179.509
Hôm qua:1.061
Hôm nay:417

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐ Dược 8A
Lớp CĐ Dược 8B

ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐĐD14A
Lớp CĐĐD14B
Lớp CĐĐD14C
Lớp CĐĐD14D
Lớp CĐĐD14E
Lớp CĐĐD14G

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐD8C
Lớp CĐD8D
Lớp CĐD8E
Lớp CĐD8G

Y SĨ DA KHOA
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp TCYSÐK10A
Lớp TCYSÐK10B

* KHÓA 2021:
ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐĐD13A
Lớp CĐĐD13B
Lớp CĐĐD13C
Lớp CĐĐD13D
Lớp CĐĐD13E
Lớp CĐĐD13G

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐD7A
Lớp CĐD7B
Lớp CĐD7C
Lớp CĐD7D
Lớp CĐD7E
Lớp CĐD7G
Lớp CĐD7H

HỘ SINH
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐHS5A

ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐĐDLT10A
Lớp CĐĐDLT10B

Y SĨ
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp TCYS9A

* KHÓA 2020:
ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐĐD12A
Lớp CĐĐD12B
Lớp CĐĐD12C
Lớp CĐĐD12D
Lớp CĐĐD12E

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐD6A
Lớp CĐD6B
Lớp CĐD6C
Lớp CĐD6D
Lớp CĐD6E

HỘ SINH
BUỔIGIỜThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Lớp CĐHS4A

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang