HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.415.617
Hôm qua:2.014
Hôm nay:94

Thời khóa biểu


Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
25/09/23
Thứ 3
26/09/23
Thứ 4
27/09/23
Thứ 5
28/09/23
Thứ 6
29/09/23
Lớp CĐ Dược 8A
Lớp CĐ Dược 8B

* KHÓA 2021:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
25/09/23
Thứ 3
26/09/23
Thứ 4
27/09/23
Thứ 5
28/09/23
Thứ 6
29/09/23
Lớp CĐD7A
Lớp CĐD7B