TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:32.068
Hôm qua:1.286
Hôm nay:474

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Phòng A303 (TH GP)
Sáng1
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GP-SL (4g)
(TH15)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GPSL (4g)
(TH06/T-H)
 
2
3
4
Chiều1
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
    
2
3
4
Tối1    
GP-SL (4g)
(TH15/B-H)
 
2
3
4
Phòng B104 (TH TVD,D.liệu)
Tối1  
HD (2g)
(TH04)
HD (2g)
(TH05)
  
2  
3 
D.liệu (2g)
(TH12)
D.liệu (2g)
(TH13)
 
4  
Phòng B106 (TH HPT,KN)
Tối1      
2  
Phòng B206
Sáng1
T.Anh (4g)
(LT08)
T.Anh (4g)
(LT07)
 
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
T.Anh (4g)
(LT09)
ĐDCS1 (4g)
(LT05)
2
3
4
Chiều1
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
 
T.Anh (4g)
(LT02)
DD-TC (4g)
(LT06)
DD-TC (4g)
(LT07)
 
2
3
4
Tối1
GD C.trị (4g)
(LT14)
 
GD C.trị (4g)
(LT15)
   
2 
3 
4 
Phòng B207
Sáng1 
GT-GDSK (4g)
(TH13)
 
T.Anh (4g)
(LT08)
  
2
3
4
Chiều1   
T.Anh (4g)
(LT09)
GT-GDSK (4g)
(TH14)
 
2
3
4
Tối1 
GD C.trị (4g)
(LT14)
  
GD C.trị (4g)
(LT15)
 
2
3
4
Phòng B208
Chiều1   
T.Anh (4g)
(LT08)
T.Anh (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Phòng B301
Sáng1
CSSKTE (4g)
(LT01)
CSSKTE (4g)
(LT01)
CSSKTE (4g)
(LT02)
CSSKTE (4g)
(LT02)
 
GP-SL (4g)
(LT16)
2
3
4
Chiều1
BHCS (4g)
(LT09)
    
GP-SL (4g)
(LT16)
2
3
4
Tối1
SHDT (4g)
(LT04)
GP-SL (4g)
(LT14)
GP-SL (4g)
(LT14)
   
2
3
4
Phòng B301-B302
Chiều1 
D.lý 1 (4g)
(TH11-12/L-Đ)
D.lý 1 (4g)
(TH13-14/L-Đ)
D.lý 1 (4g)
(TH15-16/L-Đ)
  
2
3
4
Phòng B302
Sáng1
T.Anh (4g)
(LT08)
  
ĐBCLT (4g)
(LT06)
T.Anh (4g)
(LT07)
 
2
3
4
Chiều1 
ĐBCLT (4g)
(LT06)
  
ĐDCS1 (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Tối1      
2    
3    
4    
Phòng B303
Sáng1
VS-KST (4g)
(LT01)
VS-KST (4g)
(LT02)
VS-KST (4g)
(LT02)
   
2
3
4
Chiều1
VS-KST (4g)
(LT01)
VS-KST (4g)
(LT02)
BHCS (4g)
(LT09)
BHCS (4g)
(LT10)
BHCS (4g)
(LT10)
 
2
3
4
Tối1  
QLTTT&PPT (4g)
(LT01)
DLS&ĐT (4g)
(LT01)
QLTTT&PPT (4g)
(LT02)
 
2
3
4
Phòng B304
Sáng1
ĐDCS1 (4g)
(TH06)
T.Anh (4g)
(LT02)
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
 
ĐDCS1 (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Chiều1 
SHDT (4g)
(LT03)
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
 
2
3
4
Tối1      
2 
3 
4 
Phòng B305
Chiều1   
BHCS (4g)
(LT10)
  
2
3
4
Tối1 
D.lý 1 (4g)
(LT04)
  
D.lý 1 (4g)
(LT05)
 
2
3
4
Phòng B402
Chiều1   
CSSKNLB Ngoại (4g)
(LT01)
  
2
3
4
Phòng BV PHỤ SẢN
Sáng1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4
Phòng C107 (TH YHCT,DCT)
Sáng1    
GD C.trị (4g)
(LT14)
 
2
3
4
Chiều1
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
  
2
3
4
Tối1      
2  
3  
4  
Phòng C108 (TH VS-KST,SH-DT)
Chiều1 
SHDT (4g)
(TH01-02/LINH-MINH)
    
2
3
4
Phòng C206
Sáng1 
Hóa học (LT) (4g)
(LT04)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
   
2
3
4
Chiều1 
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
   
2
3
4
Phòng C207 (TH Tin học)
Sáng1
Tin học (4g)
(TH10)
Tin học (4g)
(TH10)
Tin học (4g)
(TH10)
Tin học (4g)
(TH11)
Tin học (4g)
(TH11)
 
2
3
4
Chiều1
Tin học (4g)
(TH10)
Tin học (4g)
(TH13)
Tin học (4g)
(TH14)
Tin học (4g)
(TH11)
Tin học (4g)
(TH11)
 
2
3
4
Tối1   
Tin học (4g)
(TH03)
  
2 
3 
4 
Phòng C304 (TH Sản)
Sáng1     
D.lý 1 (4g)
(TH15-16/H-V)
2
3
4
Chiều1     
D.lý 1 (4g)
(TH17-18/H-V)
2
3
4
Phòng D201 (TH CC và CSTC)
Sáng1
KSNK (4g)
(TH04/A-V)
  
KSNK (4g)
(TH06/A-V)
  
2
3
4
Chiều1  
KSNK (4g)
(TH05/A-V)
 
KSNK (4g)
(TH07/A-V)
 
2
3
4
Phòng D204 (TH PHCN)
Sáng1
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH05/L-T)
 
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH06/L-T)
   
2
3
4
Phòng D205 (TH Điều dưỡng)
Chiều1 
KTĐDNC (4g)
(TH06/Lo-T)
    
2
3
4
Phòng D206 (TH Điều dưỡng)
Sáng1 
GT-GDSK (4g)
(TH13)
GT-GDSK (4g)
(TH13)
GT-GDSK (4g)
(TH14)
GT-GDSK (4g)
(TH14)
 
2
3
4
Chiều1
GT-GDSK (4g)
(TH12)
     
2
3
4
Phòng NỘI-BV KIẾN AN
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Phòng NỘI-BV VIỆT TIỆP
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Phòng NỘI-BVVT VÀ ĐKQT
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Phòng SVĐ
Sáng1
GDTC (4g)
(LT12)
GDTC (4g)
(TH12)
GDTC (4g)
(TH12)
GDTC (4g)
(TH12)
GDTC (4g)
(TH13)
GDTC (4g)
(TH12)
2
3
4
Chiều1
GDTC (4g)
(TH12)
 
GDTC (4g)
(TH12)
GDTC (4g)
(TH12)
 
GDTC (4g)
(TH13)
2
3
4
Phòng TRUYỀN NHIỄM-BV VIỆT TIỆP
Sáng1
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
 
2
3
4
Chiều1
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
 
2
3
4
Phòng TTYTKA
Sáng1
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
 
2
3
4
Phòng TYT (TTYTKA)
Sáng1
CSSKCĐ (4g)
(Thực tập lâm sàng)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang