Home » admin

admin

Thông báo v/v đánh giá, phân loại CBVC và LĐHĐ; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2018-2019

Read More »

Tuần 19-HKII. Từ ngày: 17 đến 23.6.2019

Read More »

Thông báo bình xét thi đua năm học 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Tuần 18 – HKII. Từ ngày: 10.6.2019 đến 16.6.2019

Read More »

Mẫu đề thi đáp án năm học 2018 – 2019 (mới 06/2019)

Tải tại đây: maude6-2019up

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ II, NH 2018-2019 (KỲ THI CHÍNH) – ĐỢT 2 (Từ ngày 17 – 30/6/2019)

Read More »

Tuần 17 – HK2. Từ ngày: 03.6.2019 đến 09.6.2019

Read More »

Tuyển sinh sau đại học năm 2019 – ĐH Y Dược HP

Read More »

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 – ĐH Y Dược HP

Read More »

Tuần 16 – HKII. Từ ngày: 27.5.2019 đến 02.6.2019

Read More »