Home » admin

admin

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI 02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi    

Read More »

Tuần 23 – HK1. Từ ngày: 21.01.2019 đến 27.01.2019

Read More »

Tuần 22 – HKI. Từ ngày: 14. 01 đến 20. 01.2019

Read More »

Mẫu đề thi đáp án năm học 2018 – 2019 (mới 01/2019)

Tải tại đây: mau-de-18-19-2

Read More »

Tuần 21 – HK1. Từ ngày: 07. 01 đến 13. 01.2019

Read More »

Phóng sự Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Read More »

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG NĂM 2019

Read More »

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Read More »

Kế hoạch công tác 2019

Read More »

Tuần 20-HK1. Từ ngày: 31. 12 đến 06. 01.2019

Read More »