Home » admin (page 2)

admin

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Read More »

Tuần 3 – HK1. Từ ngày: 03.9.2018 đến 09.9.2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC HỌC PHẦN CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP: CDDK7- TCK48

Read More »

Tuần 2 – HK1. Từ ngày: 27.8.2018 đến 31.8 .2018

Read More »

Tuần 1 – HK 1. Từ ngày: 20.8.2018 đến 26.8.2018

Read More »

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018: CV 1690 TCGDNN

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày:30.7 đến 05.8.2018 (GDQP)

Read More »

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành

Xem chi tiết tại: Đây

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY T18 HK II từ ngày: 02.7 đến 08.7. 2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 1, NH 2017-2018 (Mới Cập nhật, Chỉnh sửa Ngày 25/6/2018)

Read More »