Home » admin (page 25)

admin

Thông tư số: 08 /2012/TT-BGDĐT: Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Số:   08 /2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Hà Nội, ngày  05 tháng 3  năm 2012                    THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 ...

Read More »

Các biểu mẫu thi đua năm học 2011 – 2012

Mẫu M1a- TCHC UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011 – 2012 (Dành cho cán bộ giảng dạy)   Họ và tên:     ………………………………………………………………………………………………………………….. Học hàm, học vị: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Năm sinh:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khoa, Bộ môn:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nhiệm ...

Read More »

Thành lập trường Cao đẳng y tế Hải Phòng

Tháng 3/2008 trường Trung học Y tế Hải Phòng được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng theo Quyết định số 1279 /QĐ- BGD&ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng 22-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Kể; Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, ...

Read More »