Home » Bộ Môn Chăm Sóc SKSS

Bộ Môn Chăm Sóc SKSS

BỘ MÔN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

1. Thông tin chung – Tên đơn vị: Bộ môn Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Văn phòng bộ môn: Phòng D203  2. Quá trình thành lập và phát triển - Thời gian thành lập: Năm 1960 - Quá trình phát triển: - Lúc thành lập là Bộ môn Ngoại Sản . Bộ môn không ngừng phát triển cả chất lượng , nhiệm vụ và số lượng giáo viên để phù hợp với phát triển về đào tạo của nhà trường . Sau đó tách thành Bộ môn Sản Nhi , tiếp tục giảng dạy nâng cao chất lương đạo tạo phù hợp với đối tượng chuyên ngành và chính thức được đổi tên thành Bộ môn CSSKSS cho đến nay 3. Chức năng nhiệm vụ - Giảng dạy , nghiên cứu khoa học , soạn giáo trình giáo án, đề cương 4. Học phần phụ trách - Chămsóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén - Chăm sóc bà mẹ trong đẻ - Chăm sóc bà mẹ sau đẻ - Dân số kế hoạch hóa gia đình 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
  1. Vũ Thị Bình - Trưởng Bộ môn - ĐT: 0904220372
  2. Đỗ Thị Vân - Phó trưởng Bộ môn - ĐT: 0936578962
  3. Nguyễn Thị Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.