Home » Khoa Điều Dưỡng

Khoa Điều Dưỡng

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

  1. Thông tin chung
- Tên đơn vị: Khoa Điều dưỡng - Văn phòng khoa: Phòng D202 - Email: Bomondieuduong@2011gmail.com
  1. Quá trình thành lập và phát triển
- Bộ môn Điều dưỡng được thành lập năm 1999, tiền thân là bộ môn Nội - Nhi - Thực hành bệnh viện của Trường Trung cấp Y tế Hải Phòng. - Ngày 26/7/2017, khoa Điều dưỡng chính thức được thành lập dựa trên cơ sở bộ môn Điều dưỡng trước đây. Khoa gồm 2 Bộ môn: Bộ môn Điều dưỡng cơ sở và bộ môn Điều dưỡng lâm sàng. - Hiện tại khoa có 10 cán bộ giảng viên, trong đó 05 thạc sĩ, 04 cử nhân điều dưỡng đại học, 01 đang học thạc sĩ điều dưỡng.
  1. Chức năng nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và giảng dạy theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
  1. Môn học phụ trách
- Điều dưỡng cơ sở 1 - 2. - Điều dưỡng cơ sở. - Điều dưỡng cơ bản và nâng cao. - Kỹ thuật điều dưỡng nâng cao. - Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. - Giao tiếp - Giáo dục sức khỏe. - Giao tiếp - Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng. - Kỹ năng giao tiếp. - Kiểm soát nhiễm khuẩn. - Điều dưỡng thảm họa. - Quản lý điều dưỡng. - Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng.
  1. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
- Phạm Thị Minh Hà - Phó trưởng khoa - Đt 0778358168 - Hồ Thị Bích Ngọc. - Phạm Thị Quyên. - Phạm Hà An. - Nguyễn Thị Thuyến. - Nguyễn Bích Ngọc. - Phan Hoàng Thùy Linh. - Nguyễn Thị Tố Loan. - Vũ Thị Hoài Vân. - Đỗ Thị Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.