Home » Khoa Điều Dưỡng

Khoa Điều Dưỡng

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

img_5106

1. Thông tin chung

– Tên đơn vị: Khoa Điều dưỡng

– Văn phòng khoa: Phòng D202

– Email:

 2. Quá trình thành lập và phát triển

– Thời gian thành lập: Năm 1999

– Quá trình phát triển:

+ Bộ môn Điều Dưỡng tiền thân là bộ môn Nội – Nhi – Thực hành bệnh viện.

+ Ngày 26/7/2017: Khoa Điều dưỡng chính thức được thành lập dựa trên cơ sơ bộ môn Điều dưỡng trước đây.

3. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường

4. Học phần phụ trách

– Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2.

– Học phần Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng.

– Học phần Giao tiếp và thực hành điều dưỡng.

– Học phần Quản lý điều dưỡng.

– Học phần Kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Học phần Đạo đức y tế.

– Học phần Phục hồi chức năng.

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên

STT Họ và tên Chức vụ Học phần đảm nhiệm/Vị trí công việc Số điện thoại liên hệ Email
1 Nguyễn Thị Ngọc Phó trưởng khoa Học phần Điều dưỡng cơ sở 1,2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Quản lý điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đạo đức y tế. 0912842909 ngoccdythp@gmail.com
2 Vũ Thị Thanh Hoa Phó trưởng khoa Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Giao tiếp và thực hành điều dưỡng. 0934260268 thanhhoa14hp@gmail.com
3 Phạm Thị Liễu Phó trưởng khoa Học phần Quản lý điều dưỡng; Giao tiếp và thực hành điều dưỡng. 0906152539 phamlieu.bvvt@gmail.com
4 Nguyễn Bích Ngọc GV Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Phục hồi chức năng; Kiểm soát nhiễm khuẩn. 0972556252 hpbichngoc@gmail.com
5 Phạm Hà An GV Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Giao tiếp và thực hành điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn 0943588222 haan.cdythp@gmail.com
6 Phan Hoàng Thùy Linh GV Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Quản lý điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đạo đức y tế. 0934664584 thuylinh431984@gmail.com
7 Phạm Thị Quyên GV Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Quản lý điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn. 0934303734 phamquyenthuan0101@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thuyến GV Học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn 0984590968 thuyennguyen0206@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.