Home » Khoa Dược

Khoa Dược

KHOA DƯỢC

1. Thông tin chung - Tên đơn vị: Khoa dược - Văn phòng khoa: Phòng C101, C103  2. Quá trình thành lập và phát triển - Thời gian thành lập: 16 tháng 03 năm 2006 - Quá trình phát triển: + Lúc thành lập có 03 giáo viên: 03 DSCK I + Năm 2007 bổ sung thêm 03: 01 DSĐH và 02 DSTC + Năm 2011 bổ sung thêm 02 DSTC + Năm 2012: 02 DSĐH + Năm 2013: 01 ThS Dược + Năm 2014: 01 DSCĐ + Đến nay: 12 người, trong đó 03 ThS, 03 DSCKI, 02 DSĐH, 02 DSCĐ và 02 DSTC (hiện nay cả DSCĐ và DSTC đều đang học đại học). + Ngày 26/7/2017: Khoa Dược chính thức được thành lập dựa trên cơ sơ bộ môn Dược trước đây. 3. Chức năng nhiệm vụ - Giảng dạy, NCKH, soạn giáo trình, giáo án, đề cương. 4. Học phần phụ trách Viết và đọc tên thuốc, Thực vật dược, Hóa phân tích, Dược liệu, Hóa dược, Dược lý, Dược lâm sàng, Bào chế, Kiểm nghiệm, Marketing Dược, Bảo quản thuốc, Quản lý dược, Pháp chế Dược. 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
  1. Ngô Thị Thu Trang - Trưởng khoa - ĐT: 0934314088
  2. Đoàn Bích Thủy - Phó Trưởng Khoa - ĐT: 0912.460.366
  3. Đồng Thị Hà Ly
  4. Hoàng Thị Như Quỳnh
  5. Hoàng Thị Luyến
  6. Đặng Thị Huệ
  7. Đoàn Thị Hà
  8. Nguyễn Thị Nhung
  9. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  10. Đoàn Thị Hải Đăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.