Home » Khoa Dược

Khoa Dược

KHOA DƯỢC

bm-duoc-web

1. Thông tin chung

– Tên đơn vị: Khoa dược

– Văn phòng khoa: Phòng C101, C103

 2. Quá trình thành lập và phát triển

– Thời gian thành lập: 16 tháng 03 năm 2006

– Quá trình phát triển:

+ Lúc thành lập có 03 giáo viên: 03 DSCK I

+ Năm 2007 bổ sung thêm 03: 01 DSĐH và 02 DSTC

+ Năm 2011 bổ sung thêm 02 DSTC

+ Năm 2012: 02 DSĐH

+ Năm 2013: 01 ThS Dược

+ Năm 2014: 01 DSCĐ

+ Đến nay: 12 người, trong đó 03 ThS, 03 DSCKI, 02 DSĐH, 02 DSCĐ và 02 DSTC (hiện nay cả DSCĐ và DSTC đều đang học đại học).

+ Ngày 26/7/2017: Khoa Dược chính thức được thành lập dựa trên cơ sơ bộ môn Dược trước đây.

3. Chức năng nhiệm vụ

– Giảng dạy, NCKH, soạn giáo trình, giáo án, đề cương.

4. Học phần phụ trách

Viết và đọc tên thuốc, Thực vật dược, Hóa phân tích, Dược liệu, Hóa dược, Dược lý, Dược lâm sàng, Bào chế, Kiểm nghiệm, Marketing Dược, Bảo quản thuốc, Quản lý dược, Pháp chế Dược.

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên

STT Họ và tên Chức vụ Học phần đảm nhiệm Số điện thoại liên hệ Email
1
2 .
3 Nguyễn Thị Dung GV Thực vật dược

Dược liệu

0904673069 dungduoc@gmail.com
4 Ngô Thị Thu Trang GV Marketing Dược

Dược liệu

0934314088 ngo.thi.thu.trang.hup@gmail.com
 
6 Đồng Thị Ly GV Hóa phân tích

Kiểm nghiệm

Độc chất

Thực hành tốt kiểm nghiệm

 

 

7 Hoàng Thị Luyến GV Viết, đọc tên thuốc

Bào chế

0904023609 hoangthiluyen02@gmail.com

 

8 Hoàng Thị Như Quỳnh GV Quản lý Dược

Pháp chế Dược

0943419588  

quynh.htnq@gmail.com

 

9 Đoàn Thị Hà Trợ giảng 0934424040 Huynrin158@gmail.com

 

10 Đoàn Thị Hải Đăng Trợ giảng 01689390468  

dang.nam.hp9x@gmail.com

 

11 Nguyễn Thị Nhung Phụ trách phòng

Thực hành

0904080955  

nguyennhung24198@gmail.com

 

12 Đặng Thị Huệ Phụ trách phòng

Thực hành

0976777232 danghuehp@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.