Home » Biểu Mẫu CBGV(nội bộ)

Biểu Mẫu CBGV(nội bộ)

Mẫu DS GV đăng ký Coi thi, chấm thi 2019-2020

Tải tại đây:10 ds-gv-coi thi2020up

Read More »

Thông báo bình xét thi đua năm học 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu đề thi đáp án năm học 2018 – 2019 (mới 06/2019)

Tải tại đây: maude11.19up

Read More »

Cam kết không gây phiền hà sách nhiễm 2019

Tải về tại đây

Read More »

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI 02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi    

Read More »

Kế hoạch công tác 2020

Read More »

Thông báo : Đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng năm học 2017-2018

  Tải về Tại đây

Read More »

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu đề thi lý thuyết, trắc nghiệm 2017

Mẫu đề tự luận: mau-de-tu-luan-2017 Mẫu đề trắc nghiệm: mau-de-trac-nghiem-2017-1 Mẫu đáp án Trắc nghiệm + Tự luận: mau dap an 2018 Ghi chú: Với đề nội dung đề thi có 01 trang thì CB ra đề thi không phải đánh số trang.

Read More »