Home » Biểu Mẫu CBGV(nội bộ)

Biểu Mẫu CBGV(nội bộ)

Cam kết không gây phiền hà sách nhiễm 2019

Tải về tại đây

Read More »

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI 02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi    

Read More »

Mẫu đề thi đáp án năm học 2018 – 2019 (mới 01/2019)

Tải tại đây: mau-de-18-19-2

Read More »

Kế hoạch công tác 2019

Read More »

Thông báo : Đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng năm học 2017-2018

  Tải về Tại đây

Read More »

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu đề thi lý thuyết, trắc nghiệm 2017

Mẫu đề tự luận: mau-de-tu-luan-2017 Mẫu đề trắc nghiệm: mau-de-trac-nghiem-2017-1 Mẫu đáp án Trắc nghiệm + Tự luận: mau dap an 2018 Ghi chú: Với đề nội dung đề thi có 01 trang thì CB ra đề thi không phải đánh số trang.

Read More »

Biểu mẫu sổ giáo án (Mẫu số 5-6-7)

Tải về mẫu 5 tại đây Tải về mẫu 6 tại đây Tải về mẫu 7 tại đây Tải về mẫu giáo án tích hợp tại đây Tải về mẫu giáo án thực hành tại đây Tải về mẫu giáo án lý thuyết tại đây Tải về phương pháp đánh giá tại đây

Read More »

XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Tải về tại đây

Read More »