Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ)

BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ)

Mẫu đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu tại tại đây: tb266-TB-CDY

Read More »

Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Số ký hiệu 30/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 05/03/2020 Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/03/2020 Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo … Ngành Nội vụ Lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phạm vi Toàn quốc    

Read More »

Thông báo bình xét thi đua năm học 2019-2020

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu đề thi đáp án năm học 2019 – 2020

Tải tại đây: maude11-19n

Read More »

Mẫu DS GV đăng ký Coi thi, chấm thi 2019-2020

Tải tại đây:10 ds-gv-coi thi2020up

Read More »

Thông báo bình xét thi đua năm học 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Cam kết không gây phiền hà sách nhiễm 2019

Tải về tại đây

Read More »

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI 02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi    

Read More »

Kế hoạch công tác 2021

THÁNG 3/2021 THÁNG 02/2021 THÁNG 01/2021

Read More »