Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày:30.7 đến 05.8.2018 (GDQP)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY T18 HK II từ ngày: 02.7 đến 08.7. 2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 1, NH 2017-2018 (Mới Cập nhật, Chỉnh sửa Ngày 25/6/2018)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 17 HK II từ ngày: 25.6 đến 01.7.2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NH 2017-2018 (cập nhật ngày 18/06/2018)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 16 HK II từ ngày:18.6 đến 24.6.2018

Read More »

Tuần 15 HK II từ ngày:11.6 đến 17.6.2018

Read More »

Tuần 14-HK2 từ ngày: 04.6.2018 đến 10.6.2018

Read More »

Tuần 13 HK2 từ ngày: 28.5.2018 đến 03.6.2018

Read More »

Thông báo v/v học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Read More »