Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

Thông báo HSSV tiếp tục tạm nghỉ từ ngày 30/3/2020

Read More »

THÔNG BÁO: Cho HSSV nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Read More »

Từ ngày: 09.3.2020 đến 15.3.2020

Read More »

Từ ngày: 02.3.2020 đến 08.3.2020

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 4

Read More »

Từ ngày: 24.02.2020 đến 01.3.2020

Read More »

Từ ngày: 17.02.2020 đến 23.02.2020

Read More »

Từ ngày: 10.02.2020 đến 16.02.2020

Read More »

Từ ngày: 03.02.2020 đến 09.02.2020

Read More »

Từ ngày: 13.01.2020 đến 19.01.2020

Read More »