Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 1-HK2. Từ ngày: 18.02.2019 đến 24.02.2019

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 24 – HKI. Từ ngày: 11.02.2019 đến 17.02.2019

Read More »

Tuần 23 – HK1. Từ ngày: 21.01.2019 đến 27.01.2019

Read More »

Tuần 22 – HKI. Từ ngày: 14. 01 đến 20. 01.2019

Read More »

Tuần 21 – HK1. Từ ngày: 07. 01 đến 13. 01.2019

Read More »

Tuần 20-HK1. Từ ngày: 31. 12 đến 06. 01.2019

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 (KỲ THI CHÍNH) – ĐỢT 2 (07/01 – 27/01/2019)

Read More »

Tuần 19-HKI. Từ ngày: 24. 12 đến 30. 12.2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 (KỲ THI CHÍNH) – TUẦN (17/12 – 23/12/2018)

Read More »

Tuần 18 – HK1. Từ ngày: 17. 12 đến 23. 12.2018

Read More »