Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 1 – TUẦN (21/10 – 17/11/2019)

Read More »

Từ ngày: 21.10.2019 đến 27.10.2019

Read More »

Từ ngày: 14.10.2019 đến 20.10.2019

Read More »

Từ ngày: 07.10.2019 đến 13.10.2019

Read More »

Từ ngày: 30.9.2019 đến 06.10.2019

Read More »

Từ ngày: 23.9.2019 đến 29.9.2019

Read More »

Từ ngày: 16.9.2019 đến 22.9.2019

Read More »

Từ ngày: 09.9.2019 đến 15.9.2019

Read More »

Từ ngày: 02.9.2019 đến 08.9.2019

Read More »

Từ ngày: 26.8.2019 đến 01.9.2019

Read More »