Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 8 HK2 từ ngày: 23.4.2018 đến 29.4.2018

Read More »

Tuần 7 HK2 từ ngày: 16.4.2018 đến 22.4.2018

 

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐĐDLT 5A VÀ CĐLTVLVH K1, NH 2017-2018 (Đ2)

Read More »

Tuần 6 HK2 từ ngày: 9.4.2018 đến 15.4.2018

Read More »

Tuần 5 HK2 từ ngày: 2.4.2018 đến 8.4.2018

Read More »

Tuần 4 HK2 từ ngày: 26.3.2018 đến 01.4.2018

Read More »

Tuần 3 HK2 từ ngày: 19.3.2018 đến 25.3.2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ 1, NH 2017-2018

Read More »

Tuần 2 HK2 từ ngày: 12.3.2018 đến 18.3.2018

Read More »

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI NĂM HỌC 2016-2017

Read More »