Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

Từ ngày: 17.02.2020 đến 23.02.2020

Read More »

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: Nêu cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng chống lây nhiễm Covid-19

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng luôn sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra. Khoa Dược nhà trường cũng điều chế thành công dung dịch khử trùng, sát khuẩn phòng, chống virus Corona theo ...

Read More »

Từ ngày: 10.02.2020 đến 16.02.2020

Read More »

Từ ngày: 03.02.2020 đến 09.02.2020

Read More »

Từ ngày: 13.01.2020 đến 19.01.2020

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 3 (Từ ngày 10 – 27.02.2020)

Read More »

Từ ngày: 06.01.2020 đến 12.01.2020

Read More »

Từ ngày:30.12.2019 đến 05.01.2020

Read More »

Từ ngày: 23.12.2019 đến 29.12.2019

Read More »

Từ ngày: 16.12.2019 đến 22.12.2019

Read More »