Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 2)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 16 – HK1. Từ ngày: 03. 12 đến 09. 12.2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 – (03/12/2018)

Read More »

Tuần 15 – HK1. Từ ngày: 26. 11 đến 02. 12.2018

Read More »

Tuần 14 – HKI. Từ ngày: 19. 11 đến 25. 11.2018

Read More »

Tuần 13 – HK1. Từ ngày: 12/11 đến 18/11/2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI LẠI CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ 2, NH 2017-2018

Read More »

Tuần 12 – HK1. Từ ngày: 05. 11 đến 11. 11.2018

Read More »

Tuần 11- HK1. Từ ngày: 29. 10 đến 04. 11.2018

Read More »

Tuần 10 – HKI. Từ ngày: 22/10/2018 đến 28/10/2018

Read More »