Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 3)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 9. HK I từ ngày: 15. 10 đến 21. 10.2018

Read More »

Tuần 8 – HK II từ ngày: 08. 10 đến 14. 10.2018

Read More »

Tuần 7 – HK I. từ ngày: 01.10 đến 07.10. 2018

Read More »

Tuần 6 – HKI. Từ ngày: 24.9.2018 đến 30.9.2018

Read More »

Tuần 5 – HK I. Từ ngày:17.9 đến 23.9.2018

Read More »

Tuần 4 – HK1. Từ ngày:10.9.2018 đến 16.9.2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LỚP CĐ DƯỢC 3D) HỌC KỲ I, ĐỢT 1, NH 2018-2019

Read More »

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Read More »

Tuần 3 – HK1. Từ ngày: 03.9.2018 đến 09.9.2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC HỌC PHẦN CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP: CDDK7- TCK48

Read More »