Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 4)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 3 – HK1. Từ ngày: 03.9.2018 đến 09.9.2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC HỌC PHẦN CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP: CDDK7- TCK48

Read More »

Tuần 2 – HK1. Từ ngày: 27.8.2018 đến 31.8 .2018

Read More »

Tuần 1 – HK 1. Từ ngày: 20.8.2018 đến 26.8.2018

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày:30.7 đến 05.8.2018 (GDQP)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY T18 HK II từ ngày: 02.7 đến 08.7. 2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 1, NH 2017-2018 (Mới Cập nhật, Chỉnh sửa Ngày 25/6/2018)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 17 HK II từ ngày: 25.6 đến 01.7.2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NH 2017-2018 (cập nhật ngày 18/06/2018)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 16 HK II từ ngày:18.6 đến 24.6.2018

Read More »