Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 5)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 13 HK2 từ ngày: 28.5.2018 đến 03.6.2018

Read More »

Thông báo v/v học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Read More »

Tuần 12 HK2 từ ngày: 21.5.2018 đến 27.5.2018

Read More »

Tuần 11 HK2 từ ngày: 14.5.2018 đến 20.5.2018

Read More »

Tuần 10 HK2 từ ngày: 07.5.2018 đến 13.5.2018

Read More »

Tuần 9 HK2 từ ngày: 30.4.2018 đến 06.5.2018

Read More »

Tuần 8 HK2 từ ngày: 23.4.2018 đến 29.4.2018

Read More »

Tuần 7 HK2 từ ngày: 16.4.2018 đến 22.4.2018

 

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐĐDLT 5A VÀ CĐLTVLVH K1, NH 2017-2018 (Đ2)

Read More »

Tuần 6 HK2 từ ngày: 9.4.2018 đến 15.4.2018

Read More »