Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 5)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 14 HK1 từ ngày: 13.11.2017 đến 19.11.2017

Read More »

Tuần 13 HK1 từ ngày: 06.11.2017 đến 12.11.2017

Read More »

Tuần 12 HK1 từ ngày: 30.10.2017 đến 05.11.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐĐDCQ 5A VÀ CĐĐDVLVH K1, NH 2017-2018

Read More »

Tuần 11 HK1 từ ngày: 23.10.2017 đến 29.10.2017

Read More »

Tuần 9 HK1 từ ngày: 16.10.2017 đến 22.10.2017

Read More »

Tuần 9 HK1 từ ngày: 09.10.2017 đến 15.10.2017

Read More »

Tuần 8 HK1 từ ngày: 02.10.2017 đến 08.10.2017

Read More »

Tuần 7 HK1 từ ngày: 25.9.2017 đến 01.10.2017

Read More »

Tuần 6 HK2 từ ngày: 18.9.2017 đến 24.9.2017

Read More »