Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 5)

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP CĐĐDLT 5A, CĐĐDVLVH K1, CĐĐD K8, CĐD K2, CĐĐD K7, ĐD K48, YS K4, DS K11 HỌC KỲ 2, NĂM 2017

Read More »

Tuần 3 HK1 từ ngày: 28.8.2017 đến 03.9.2017

Read More »

Tuần 2 HK1 từ ngày: 21.8.2017 đến 27.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 21.8.2017 đến 27.8.2017

Read More »

Tuần 1 HK1_NH 2017 – 2018. Từ ngày: 14.8.2017 đến 20.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 14.8.2017 đến 20.8.2017

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 07.8.2017 đến 13.8.2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2017

Tải tại đây: LỊCH THI_LAI_CAC_LOP_TN_DOT_1

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »

Tuần 19 HK2 từ ngày: 10.7.2017 đến 16.7.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 10.7.2017 đến 16.7.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 18 HK2 từ ngày: 03.7.2017 đến 09.7.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 17 HK2 từ ngày: 26.6.2017 đến 02.7.2017

Read More »