Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 7)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 6 HK2 từ ngày: 18.9.2017 đến 24.9.2017

Read More »

Tuần 5 HK1 từ ngày: 11.9.2017 đến 17.9.2017

Read More »

Tuần 4 HK1 từ ngày: 04.9.2017 đến 10.9.2017

Xem tại đây: tuan4 04.9.2017 to 10.9.2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP CĐĐDLT 5A, CĐĐDVLVH K1, CĐĐD K8, CĐD K2, CĐĐD K7, ĐD K48, YS K4, DS K11 HỌC KỲ 2, NĂM 2017

Read More »

Tuần 3 HK1 từ ngày: 28.8.2017 đến 03.9.2017

Read More »

Tuần 2 HK1 từ ngày: 21.8.2017 đến 27.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 21.8.2017 đến 27.8.2017

Read More »

Tuần 1 HK1_NH 2017 – 2018. Từ ngày: 14.8.2017 đến 20.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 14.8.2017 đến 20.8.2017

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 07.8.2017 đến 13.8.2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2017

Tải tại đây: LỊCH THI_LAI_CAC_LOP_TN_DOT_1

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »