Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 7)

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ 1, NH 2017-2018

Read More »

Tuần 2 HK2 từ ngày: 12.3.2018 đến 18.3.2018

Read More »

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI NĂM HỌC 2016-2017

Read More »

Tuần 01 HK2 từ ngày: 05.3.2018 đến 11.3.2018

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 26 HK1 từ ngày: 26.02.2018 đến 04.03.2018

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 25 HK1 từ ngày: 05.02.2018 đến 11.02.2018

Read More »

Tuần 24 HK1 từ ngày: 29.01.2018 đến 04.02.2018

Read More »

Tuần 23 HK1 từ ngày: 22.01.2018 đến 28.01.2018

Read More »

Tuần 23 HK1 từ ngày: 15.01.2018 đến 21.01.2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, ĐỢT 3, NH 2017-2018

Read More »