Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 8)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 17 HK1 từ ngày: 04.12.2017 đến 10.12.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, ĐỢT 1, NH 2017-2018: CÁC LỚP NĂM THỨ 2 + 3 VÀ YS 5A

Read More »

Tuần 16 HK1 từ ngày: 27.11.2017 đến 03.12.2017

Read More »

Tuần 15 HK1 từ ngày: 20.11.2017 đến 26.11.2017

Read More »

Tuần 14 HK1 từ ngày: 13.11.2017 đến 19.11.2017

Read More »

Tuần 13 HK1 từ ngày: 06.11.2017 đến 12.11.2017

Read More »

Tuần 12 HK1 từ ngày: 30.10.2017 đến 05.11.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐĐDCQ 5A VÀ CĐĐDVLVH K1, NH 2017-2018

Read More »

Tuần 11 HK1 từ ngày: 23.10.2017 đến 29.10.2017

Read More »

Tuần 9 HK1 từ ngày: 16.10.2017 đến 22.10.2017

Read More »