Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 9)

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 18 HK2 từ ngày: 03.7.2017 đến 09.7.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 17 HK2 từ ngày: 26.6.2017 đến 02.7.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 3, NH 2016-2017 – cập nhật ngày 20.6.2017

Các lớp chính quy tải tại đây: sua_2PHCN_BHCS_YHCT_12_6_17_DOT_3_LICH_THI_CAC_LOP_HK2 Các lớp CĐ liên thông tải tại đây: 19_6_02_7_17_LICH_THI_CAC_LOP_LT_VLVH_K1

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 16 HK2 từ ngày: 19.6.2017 đến 25.6.2017

Read More »

Tuần 15 HK2 từ ngày: 12.6.2017 đến 18.6.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 12.6.2017 đến 18.6.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 14 HK2 từ ngày: 05.6.2017 đến 11.6.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 13 HK2 từ ngày: 29.5.2017 đến 04.6.2017

Read More »

Tuần 12 HK2 từ ngày: 22.5.2017 đến 28.5.2017

Read More »

Tuần 11 HK2 từ ngày: 15.5.2017 đến 21.5.2017

Read More »

Tuần 10 học kỳ 2 từ ngày: 08.5.2017 đến 14.5.2017

Read More »