Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 9)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 10 học kỳ 2 từ ngày: 08.5.2017 đến 14.5.2017

Read More »

Tuần 9 HK2 từ ngày : 01.5.2017 đến 07.5.2017

Read More »

Tuần 8 HK II từ ngày: 24.4.2017 đến 30.4.2017

Read More »

Tuần 7 HK II từ ngày: 17.4.2017 đến 23.4.2017

Read More »

Tuần 6 HK II từ ngày: 10.4.2017 đến 16.4.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 03.4.2017 đến 09.4.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 27.3.2017 đến 02.4.2017

Read More »

Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Các lớp cao đẳng K6,7 tải tại đây: Cao dang K6-7 Các lớp cao đẳng K8 tải tại đây: Cao dangK8 Các lớp Trung cấp K47,48 tải tại đây: Trung cap – k4748

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 20.03.2017 đến 26.03.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 13.03.2017 đến 19.03.2017

Tải tại đây: Tuần từ 13.03.2017 đến 19.03.2017

Read More »