Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 9)

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 06.03.2017 đến 12.03.2017

THÔNG BÁO * Lịch thi lại các học phần học kỳ I (học phần thi viết) tổ chức vào 02 ngày 18, 19/3/2017 (thứ 7, chủ nhật). HSSV xem lịch thi cụ thể của phòng TTKT-KĐCL tại bảng tin và Website của nhà trường. * Thầy/cô và các em HSSV thường xuyên truy cập Website: cdythaiphong.edu.vn để cập nhật và ...

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần từ: 27.02.2017 đến 05.03.2017

Tải tại đây: Tuần từ 27.02.2017 đến 05.03.2017

Read More »