Home » Lịch Thi

Lịch Thi

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CỦA HỌC KỲ II NH 2018-2019 CÁC LỚP CĐĐD9, CĐĐD10 – CĐDƯỢC 3, CĐDƯỢC4

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN VÀ THI HỌC LẠI MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP CĐĐD8, CĐDƯỢC2, YS5A NH 2018-2019

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN VÀ THI HỌC LẠI MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP CĐĐDLT6 NĂM HỌC 2018-2019

Read More »