Home » Lịch Thi

Lịch Thi

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP CĐĐDLT 5A, CĐĐDVLVH K1, CĐĐD K8, CĐD K2, CĐĐD K7, ĐD K48, YS K4, DS K11 HỌC KỲ 2, NĂM 2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2017

Tải tại đây: LỊCH THI_LAI_CAC_LOP_TN_DOT_1

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 3, NH 2016-2017 – cập nhật ngày 20.6.2017

Các lớp chính quy tải tại đây: sua_2PHCN_BHCS_YHCT_12_6_17_DOT_3_LICH_THI_CAC_LOP_HK2 Các lớp CĐ liên thông tải tại đây: 19_6_02_7_17_LICH_THI_CAC_LOP_LT_VLVH_K1

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NH 2016-2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NH 2016-2017 – Đ1

 

Read More »

Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Các lớp cao đẳng K6,7 tải tại đây: Cao dang K6-7 Các lớp cao đẳng K8 tải tại đây: Cao dangK8 Các lớp Trung cấp K47,48 tải tại đây: Trung cap – k4748

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG     LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017 Tải tại đây: LICH_THI_CAC_LOP_LT Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần này, Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các ...

Read More »

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 VÀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP CĐĐDLTCQ K4

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP CĐĐDLTCQ K4 VÀ LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1   Tải tại đây: LỊCH THI_LT_4_LAI_HK1 (1) – Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần  và Lịch thi lại Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần/Đề về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) trước ...

Read More »

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KHÓA LỚP CHUYỂN ĐỔI ĐD 2AB

1. Hai lớp CĐ2AB tập trung vào: 18h00′ ngày 20/02/2017 (Thứ 2) tại phòng C206. 2. Học sinh thi lại môn Lý thuyết tổng hợp vào 18h00′ ngày 20/02/2017 (Thứ 2) tại phòng B203. 3. Học sinh thi lại môn Kỹ thuật điều dưỡng liên hệ Bộ môn điều dưỡng để thi lại trước ngày 21/02/2017. 4. Thời gian thi: 18h00′ ngày 22/02/2017 (Thứ 4) – ...

Read More »