Home » Lịch Thi

Lịch Thi

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỢT 1 (update 06.01.2021)

Read More »

LỊCH THI CẢI THIỆN ĐIỂM – CĐ DƯỢC 3B L2

Read More »

LICH THI CẢI THIỆN ĐIỂM – LỚP CĐ DƯỢC 3B

Read More »

LỊCH THI LẠI, THI HỌC LẠI CÁC LỚP ĐÃ THI LẠI, HỌC LẠI – CDDK9, K11,YS6A ; CĐ DƯỢC K3, K4

Read More »

LỊCH THI BỔ SUNG MÔN HỌC CÁC LỚP CĐ DƯỢC LT1AB (mới)

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC CÁC LỚP TN CĐĐDK9, CĐ DƯỢC K3, CD DƯỢC LT1AB

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN HỌC LỚP TCĐD VB2-2E

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ II, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 4 (10-16/8/2020)

Read More »

LỊCH THI LAI CÁC MÔN HỌC LỚP CĐĐDLTK7

Read More »