Home » Lịch Thi (page 2)

Lịch Thi

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, ĐỢT 1, NH 2017-2018: CÁC LỚP NĂM THỨ 2 + 3 VÀ YS 5A

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐĐDCQ 5A VÀ CĐĐDVLVH K1, NH 2017-2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP CĐĐDLT 5A, CĐĐDVLVH K1, CĐĐD K8, CĐD K2, CĐĐD K7, ĐD K48, YS K4, DS K11 HỌC KỲ 2, NĂM 2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2017

Tải tại đây: LỊCH THI_LAI_CAC_LOP_TN_DOT_1

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 3, NH 2016-2017 – cập nhật ngày 20.6.2017

Các lớp chính quy tải tại đây: sua_2PHCN_BHCS_YHCT_12_6_17_DOT_3_LICH_THI_CAC_LOP_HK2 Các lớp CĐ liên thông tải tại đây: 19_6_02_7_17_LICH_THI_CAC_LOP_LT_VLVH_K1

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NH 2016-2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NH 2016-2017 – Đ1

 

Read More »

Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Các lớp cao đẳng K6,7 tải tại đây: Cao dang K6-7 Các lớp cao đẳng K8 tải tại đây: Cao dangK8 Các lớp Trung cấp K47,48 tải tại đây: Trung cap – k4748

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG     LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017 Tải tại đây: LICH_THI_CAC_LOP_LT Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần này, Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các ...

Read More »