Home » Lịch Thi (page 3)

Lịch Thi

Lịch thi tuần từ 09.01.2017 – 15.01.2017

Tải file: 06_01__SUA_DƠT_2_LỊCH THI HỌC KỲ 1 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 2 Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 2), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 2 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) để Phòng ...

Read More »

Lịch thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 – Đ2

  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 2  Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 2), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 2 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) để Phòng triển khai Lịch thi. Các ...

Read More »

Lịch thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, Đ1

Bản mới cập nhật ngày 12/12/2016 Tải tại đây: tuan_3_sua_lich_thi_dot_1 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 1 Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 1), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 1 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. ...

Read More »