Home » Lịch Thi (page 3)

Lịch Thi

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 3, NH 2016-2017 – cập nhật ngày 20.6.2017

Các lớp chính quy tải tại đây: sua_2PHCN_BHCS_YHCT_12_6_17_DOT_3_LICH_THI_CAC_LOP_HK2 Các lớp CĐ liên thông tải tại đây: 19_6_02_7_17_LICH_THI_CAC_LOP_LT_VLVH_K1

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NH 2016-2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NH 2016-2017 – Đ1

 

Read More »

Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Các lớp cao đẳng K6,7 tải tại đây: Cao dang K6-7 Các lớp cao đẳng K8 tải tại đây: Cao dangK8 Các lớp Trung cấp K47,48 tải tại đây: Trung cap – k4748

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG     LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG K1+K5, NH 2016-2017 Tải tại đây: LICH_THI_CAC_LOP_LT Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần này, Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các ...

Read More »

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 VÀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP CĐĐDLTCQ K4

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP CĐĐDLTCQ K4 VÀ LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1   Tải tại đây: LỊCH THI_LT_4_LAI_HK1 (1) – Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần  và Lịch thi lại Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần/Đề về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) trước ...

Read More »

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KHÓA LỚP CHUYỂN ĐỔI ĐD 2AB

1. Hai lớp CĐ2AB tập trung vào: 18h00′ ngày 20/02/2017 (Thứ 2) tại phòng C206. 2. Học sinh thi lại môn Lý thuyết tổng hợp vào 18h00′ ngày 20/02/2017 (Thứ 2) tại phòng B203. 3. Học sinh thi lại môn Kỹ thuật điều dưỡng liên hệ Bộ môn điều dưỡng để thi lại trước ngày 21/02/2017. 4. Thời gian thi: 18h00′ ngày 22/02/2017 (Thứ 4) – ...

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, TUẦN (13/02 – 19/02/2017)

Tải tại đây: 6_2_SUA_DƠT_3_LỊCH THI HỌC KỲ 1-2ok   LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 3  Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 3), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 3 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) ...

Read More »

Lịch thi tuần từ 09.01.2017 – 15.01.2017

Tải file: 06_01__SUA_DƠT_2_LỊCH THI HỌC KỲ 1 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 2 Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 2), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 2 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) để Phòng ...

Read More »