Home » TÀI NGUYÊN

TÀI NGUYÊN

KH59/KH-CĐY – Kế hoạch về việc tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

Nội dung QĐ và các biểu mẫu tải tại đây: Quydinh va cac bieu mau

Read More »

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

You will receive a link to create a new password via email. vgrmalaysia.net Home Erectile dysfunction Treatments for Erectile Dysfunction Preventing male impotence Can you be too young to use erectile dysfunction medication.

Read More »

Bộ luật 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động có hiệu lực 01.01.2021

The combination of these effects increases the chance of erectile function. cialis cost south africa A: Black Ant King tablets pose a serious risk to your health and should not be taken.

Read More »

QĐ số 447/QĐ-CĐY: Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế hải Phòng

Read More »

NGHỊ ĐỊNH 117/2020 – QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Read More »

THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức năm 2020

Tải mẫu tại đây: DGVC 10.2020

Read More »

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

112-2020NĐ-CP.signed

Read More »

Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

TT15 2019 BLDTBXH-chedobaocaothongke

Read More »

Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

01-2018TT-BLĐTBXH-chitieuthongke

Read More »

Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Read More »