Home » TÀI NGUYÊN

TÀI NGUYÊN

Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội

Số ký hiệu: 54/2018/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2018 Loại văn bản: Thông tư Ngày có hiệu lực: 10/02/2019 Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng: Lê Quân Phạm vi: Toàn quốc

Read More »

CÔNG BỐ: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

Read More »

Thông tư V/v quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 2019 – 5160/VBHN-BLĐTBXH

ký hiệu văn bản 5160/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành 02/12/2019 Trích yếu: V/v quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Cơ quan ban hành Bộ LĐTBXH Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Tải về 5160-VBHN che do nha giao gdnn 2019

Read More »

TT 11/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Loại văn bản Thông tư Số, ký hiệu 11/2018/TT-BLĐTBXH Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ngày ban hành 26/09/2018 Trích yếu Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Người ký LÊ QUÂN Ngày ...

Read More »

453/TCGDNN-KĐCL – Ngày: 25/03/2019 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng

Tải tại đây: CV 453 HD danh gia TCTC truong TCCD

Read More »

TT 07/2019/TT-BLĐTBXH Ngày: 07/03/2019 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Read More »

Nghị định 975/VBHN-BLĐTBXH- 12/03/2019-Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Read More »

Nghị định 15/2019/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Read More »

Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH)

1. Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH: TT 24 2018 BLDTBXH – chinh tri 2. Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH): TT 13 2018 BLDTBXH-phap luat 3. Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH): TT 12 2018 BLDTBXH-gdtc 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH): TT 10 2018 BLDTBXH-gdqp 5. Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH): TT 11 2018 BLDTBXH-tinhoc 6. Ngoại ...

Read More »

TT03/2019/TT-BLĐTBXH Ngày 17/01/2019 Ban Hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Tải tại đây: TT 03 2019 CT Tieng Anh

Read More »