Home » TÀI NGUYÊN (page 3)

TÀI NGUYÊN

Chuẩn năng cơ bản của Hộ sinh Việt Nam

Read More »

Chuẩn năng cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

Read More »

Thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng, trường trung cấp năm 2017

Tải tại đây: TTTS cac truong CDN, TCN (them truong)

Read More »

TT 10/2017/TT-BLĐTBXH – Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Thông tin văn bản 10/2017/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 10/2017/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Ngày ban hành 13/03/2017 Loại văn bản Thông tư Chuyên mục Dạy nghề Tệp ...

Read More »

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 13/03/2017 – Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

TT09BLĐTBXH​ Số/ký hiệu văn bản 09/2017/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 13/03/2017 Trích yếu: Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Cơ quan ban hành Bộ LĐTBXH ...

Read More »

Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH – Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tin văn bản 08/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 08/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề Ngày ban hành 27/02/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ...

Read More »

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH – Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 25/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 25/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp Ngày ban hành ...

Read More »

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực Số ký hiệu 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học Ngày ...

Read More »

Quyết định 46/2015/QĐ-TTG – Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Thông tin văn bản 46/2015/QĐ-TTG Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 46/2015/QĐ-TTG Tên văn bản Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Ngày ban hành 28/09/2015 Loại văn bản Quyết định Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ Chuyên ...

Read More »

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV – Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tin văn bản 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Tên văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao ...

Read More »