Home » TÀI NGUYÊN (page 5)

TÀI NGUYÊN

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH – Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 40/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 40/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp Ngày ban hành 20/10/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ ...

Read More »

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH – Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 42/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 42/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp Ngày ban hành 20/10/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Chuyên mục Dạy nghề Tệp đính kèm 1. Thongtu42LDTBXH

Read More »

Thông tư liên tịch 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học Ngày ...

Read More »

Nghị định Chính phủ 113/2015/NĐ-CP – Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Thông tin văn bản 113/2015/NĐ-CP Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 113/2015/NĐ-CP Tên văn bản Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ...

Read More »

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Thông tin văn bản 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và ...

Read More »

TT08/2017/TT-BLĐTBXH – Ngày 10/03/2017 – Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Read More »

TT07/2017/TT-BLĐTBXH – Ngày: 10/03/2017 – Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

   

Read More »

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Ngày 02/03/2017 – Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Read More »

Thông tư: 04/2017/TT-BLĐTBX ngày 02/03/2017 – Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Read More »

Thông tư: 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày: 01/03/2017 – Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Read More »