Home » Thông Báo Nhà Trường

Thông Báo Nhà Trường

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 3 (Từ ngày 10 – 27.02.2020)

Read More »

CÔNG BỐ: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

Read More »

Thông tư V/v quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 2019 – 5160/VBHN-BLĐTBXH

ký hiệu văn bản 5160/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành 02/12/2019 Trích yếu: V/v quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Cơ quan ban hành Bộ LĐTBXH Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Tải về 5160-VBHN che do nha giao gdnn 2019

Read More »

V/v tham gia Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ 6 – Hải Phòng 2019

Read More »

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Read More »

THÔNG TIN TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Read More »

Thông báo đăng ký thi đua năm học 2019-2020

Tải về tại đây

Read More »

Thông báo v/v đánh giá, phân loại CBVC và LĐHĐ; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »

Thông báo bình xét thi đua năm học 2018-2019

Tải về tại đây

Read More »