Home » Tuyển sinh cao đẳng

Tuyển sinh cao đẳng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (CHÍNH QUY) NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG MÃ TRƯỜNG: CDD0306 Bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển  tải tại đây: PhieuDKGDNN-cdy19  Thisđăng ký online tại đây: http://cdythaiphong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen/  

Read More »

CĐ LIÊN THÔNG NĂM 2019 (HỘ SINH, KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC)

Read More »

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG NĂM 2019

Read More »