Home » TUYỂN SINH (page 2)

TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐIỀU DƯỠNG, Y SỸ ĐA KHOA (VB2) NĂM 2016

Read More »

THÔNG BÁO tuyển sinh lớp: định hướng y học cổ truyền, y học dự phòng (06 tháng)

Read More »

THÔNG BÁO tuyển sinh lớp y sỹ y học cổ truyền năm 2016

Read More »

DANH SÁCH THÍ SINH ĐKXT BỔ SUNG ĐỢT 1 – NGÀY 25/8/2016

Tải file: DanhSachThiSinhTheoDot25082016web Thông tin thắc mắc về danh sách liên hệ Văn phòng tuyển sinh: 0313.781412

Read More »

Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2016

Read More »