Home » Công đoàn

Công đoàn

  • Chủ tịch công đoàn: Đ/c Hoàng Văn Hùng
  • Phó chủ tịch công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Nhật
  • Các ủy viên công đoàn: 

Ủy viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên: Nguyễn Thị Bích Hậu

Ủy viên: Đoàn Thị Bích Thủy