Home » Trung cấp – Điều dưỡng – 01

Trung cấp – Điều dưỡng – 01

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH: 01

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng hệ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng của người bệnh. PHÂN BỐ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ: HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT
STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Chính trị 5 90 60 30
2 Ngoại ngữ 4 90 60 30
3 Giáo dục thể chất 2 60 15 45
4 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 75 30 45
5 Vi sinh – Ký sinh trùng 2 30 30 0
6 Giải phẫu – Sinh lý 4 75 45 30
7 Điều dưỡng cơ sở 1 5 105 45 60
Tổng: 25 525 285 240
HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT
STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Dược lý 2 30 30 0
2 Điều dưỡng cơ sở 2 5 120 30 90
3 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 30 30 0
4 Dinh dưỡng – Tiết chế 2 45 15 30
5 Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng 2 30 30 0
6 Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 60 30 30
7 Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 4 60 60 0
8 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 3 45 45 0
9 TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa1 3 80 0 80
10 TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa 1 3 80 0 80
11 Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người 2 45 15 30
Tổng: 31 625 285 340
HỌC KỲ I NĂM THỨ HAI
STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Tin học 3 60 30 30
2 Pháp luật 2 30 30 0
3 Chăm sóc người bệnh nội khoa 2 5 75 75 0
4 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 30 30 0
5 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 2 30 30 0
6 TTLS Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1 3 80 0 80
7 TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 2 3 160 0 160
8 TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa 2 3 60 0 60
Tổng: 23 525 195 330
HỌC KỲ II NĂM THỨ HAI
STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Kỹ năng giao tiếp 2 30 30 0
2 Tâm lý – Giáo dục sức khỏe 2 45 15 30
3 Y học cổ truyền 2 45 15 30
4 TTLS Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 2 3 60 0 60
5 TTLS Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ, Bà mẹ và Gia đình 3 160 0 160
6 Thực hành tự chọn 3 200 0 200
7 Thực tập tốt nghiệp 5 320 0 320
Tổng: 20 860 60 800
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.