Home » Đoàn thể

Đoàn thể

Các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng gồm có:

– Đảng ủy

– Công đoàn

– Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

– Hội Sinh viên

– Hội Cựu sinh viên