Home » Đoàn thể

Đoàn thể

Các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng gồm có: - Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên cộng sản HCM - Hội Sinh viên - Hội Cựu sinh viên