Home » Đơn Vị Chức Năng

Đơn Vị Chức Năng

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ:
– Tổng số cán bộ: 6 cán bộ
– Trưởng phòng: Ths. Hoàng Văn Hùng
– Phó trưởng phòng: Cn. Lưu Quốc Huy
– Điện thoại: 0313.719.315

2. PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & HTQT:
– Tổng số cán bộ: 7 cán bộ
– Phó Trưởng phòng (PT): Ths. Lê Thùy Dương
– Phó trưởng phòng: Ths. Bùi Bá Băng

– Phó trưởng phòng: Cn. Tô Vương Hải
– Phòng đào tạo (B102): 0313.781.405

– VĂN PHÒNG TUYỂN SINH (B103): 0313.781.412

3. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN :
– Tổng số cán bộ: 4 cán bộ
– Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Nhật
– Phó trưởng phòng:
– Điện thoại: 0313.717.435

4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:
– Tổng số cán bộ: 3 cán bộ
– Phó trưởng phòng (PT): Ths. Trần Anh Tuấn
– Phó trưởng phòng: Ths. Ngô Mạnh Cương
– Điện thoại: 0983415555

5. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN:
– Tổng số cán bộ: 4 cán bộ
– Trưởng phòng: Cn. Bùi Văn Mậu
– Phó trưởng phòng:
– Điện thoại: 0313.719.098

6. PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG:
– Tổng số cán bộ: 3 cán bộ
– Trưởng phòng: Ths. Mai Thị Thanh Thủy
– Phó trưởng phòng:
– Điện thoại: 0983248067

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.