Home » Đơn Vị Chức Năng

Đơn Vị Chức Năng

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ:

– Phòng A.101, B101

– Điện thoại: 0313.719.315

2. PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & HTQT:

– Phòng đào tạo (B102): 0313.781.405

– VĂN PHÒNG TUYỂN SINH (B103): 0313.781.412

3. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN :

– Phòng: A102.103.104

– Điện thoại: 0313.717.435

4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

– Phòng:A202

5. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN:
– Phòng: A105,106

– Điện thoại: 0313.719.098

6. PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG:

– Phòng: A205

– Điện thoại: 0225.650.4323

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.