Home » Đơn vị chức năng

Đơn vị chức năng

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: 1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ: - Tổng số cán bộ: 07 - Trưởng phòng: Cn. Hoàng Văn Hùng - Phó phòng: Cn. Lưu Quốc Huy - Điện thoại: 0313.719.315 2. PHÒNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC& HTQT: - Tổng số cán bộ: 07 - Trưởng phòng: Bs. Lê Thị Loan - Phó phòng: Ths. Bùi Bá Băng; Cn Mai Thị Thanh Thủy - Điện thoại: 0313.781.412 3. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN : - Tổng số cán bộ: 04 - Trưởng phòng: Cn. Nguyễn Thị Nhật - Phó phòng: - Điện thoại: 0313.717.435 4. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN: - Tổng số cán bộ: 04 - Trưởng phòng: Cn. Bùi Văn Mậu - Phó phòng: - Điện thoại: 0313.871.412

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.