Home » Trung cấp – Dược sỹ

Trung cấp – Dược sỹ

NGÀNH: DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Đào tạo người Dược sĩ trung cấp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung học để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược phẩm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.