Home » Trung cấp – Dược sỹ – 02

Trung cấp – Dược sỹ – 02

NGÀNH: DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH: 02

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Đào tạo người Dược sĩ trung cấp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung học để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược phẩm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

PHÂN BỐ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ:

HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Chính trị 5 90 60 30
2 Ngoại ngữ 5 90 60 30
3 Giáo dục thể chất 2 60 15 45
4 Tin học 2 60 30 30
5 Đọc viết tên thuốc 2 30 15 16
6 Y học cơ sở 3 68 52 16
7 Hóa phân tích 1 3 70 30 40
8 Thực vật 3 75 35 40
Tổng: 25 543 297 247

 HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 75 30 45
2 Hóa dược – Dược lý 1 5 100 60 40
3 Y học cơ sở 2 3 69 53 16
4 Hóa phân tích 2 3 80 28 52
5 Dược liệu 5 120 60 60
6 Thực tập cơ sở 2 80 0 80
Tổng: 21 524 231 293

 HỌC KỲ I NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Pháp luật 2 30 30 0
2 Hóa dược – Dược lý 2 4 91 55 36
3 Hóa dược – Dược lý 3 4 140 40 100
4 Bào chế 1 4 104 52 52
5 Kiểm nghiệm 4 101 45 56
Tổng: 18 466 222 244

 HỌC KỲ II NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Bào chế 2 3 86 38 48
2 Quản lý dược 5 75 75 0
3 Bảo quản thuốc 1 30 25 5
4 Kỹ năng giao tiếp 2 30 30 0
5 Quản lý – Tổ chức y tế 2 45 15 30
6 Thực tế tốt nghiệp 400 0 400
Tổng: 13 666 183 483

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.