Home » GIỚI THIỆU » Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 • Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng: TS Đào Văn Tùng
 • Chức năng nhiệm vụ: Hiệu trưởng quản lý, phụ trách, điều hành nhà trường.
 • Văn phòng: Phòng A204 Nhà A
 • Điện thoại: 02253717436
 • Phó Hiệu trưởng : TS Lê Minh Hoàng
 • Chức năng nhiệm vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách công tác: Đào tạo, TT lâm sàng, bệnh viện và nghiên cứu khoa học, khảo thí...
 • Văn phòng: Phòng C302 Nhà C
 • Điện thoại: 02253717434
 • Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng : ThS Hoàng Văn Hùng
 • Chức năng nhiệm vụ:Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Tổ chức, TCKT...
 • Văn phòng: Phòng A101 Nhà A
 • Điện thoại: 02256272333

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.