Home » GIỚI THIỆU » Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

  • Hiệu trưởng : PGS,TS Vũ Đức Long (Bí thư Đảng uỷ)
  • Chức năng nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Nhà trường.
  • Văn phòng: Phòng A202 Nhà A
  • Điện thoại: 0225.3.856.484

 

  • Phó Hiệu trưởng : TS Lê Minh Hoàng
  • Chức năng nhiệm vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách công tác lâm sàng, bệnh viện và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
  • Văn phòng: Phòng C302 Nhà C
  • Điện thoại: 0225.3.717.434
  • Di động: 0913353550

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.