Home » GIỚI THIỆU » Sứ Mạng – Tầm nhìn

Sứ Mạng – Tầm nhìn

Sứ mạngTrường Cao đẳng Y tế Hải Phòng là cơ sở đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong Thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

img_2724

Tầm nhìn: Đến năm 2020 là xây dựng Trường Cao đẳng Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế đạt chuẩn, đảm bảo cho việc đào tạo nhân lực y tế Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.